רישום למאגר יועצים

מאגר ספקים ומתכננים חכל אופקים

להורדת רשימת החברות והספקים הרשומים במאגר לחץ על הקישור -> מאגר ספקים חכ"ל

פרטים והנחיות כלליות:

החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ מזמינה בזאת אנשי מקצוע מתאימים, ספקים ויועצים,  להציע מועמדותם להיכלל במאגר החברה למתן שירותים במקצועות התכנון השונים

הסבר כללי:
1.מאגר זה מיועד לאפשר לחברה להפעיל יועצים בין היתר בהתאם לאמור בתקנה 5א' לתקנות חובת המכרזים.

2.מועמדים המעוניינים להיכלל במאגר באחד התחומים  בו יידרשו להירשם אליו ע"פ ההנחיות הרצופות בזה.

3.מובהר כי, אין בפרסום הודעה זו ובהליך הרישום ו/או בהצטרפות למאגר החברה כדי להבטיח ליועץ את רישומו במאגר ו/או התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע עבודות כלשהן, והחברה לא תהיה מחויבת להעסיק יועץ שהצטרף למאגר החברה. הזמנת עבודה והתקשרותה של החברה עם יועץ תבוצע לפי צורכי החברה בלבד ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.עדכון המאגר ייעשה באופן שוטף לאורך השנה ולחברה תהא הזכות לשנות ו/או להוסיף קריטריונים לרישום למאגר, ובהתאם לכך לבקש מיועצים רשומים להגיש את מסמכיהם שוב לאישור.

5.החברה תהא רשאית לרענן את מאגר היועצים ו/או לצאת למכרז לקבלת הצעות בתחומים המפורטים במאגר זה שלא ע"פ הקבוע בהוראות מאגר זה, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת לגורמים אלו ואחרים, והכל בהתאם להוראות כל דין.

הנחיות להגשת הבקשה

הבקשה להצטרפות למאגר יועצים/ות דרך שליחת מייל  שירה אוחיון, בכתובת : [email protected].

להורדת המסמכים:

לחץ כאן להורדה

להלן רשימת תחומי הייעוץ שיקלטו במאגר.

יועצי קרקעמפקחי בניה יועצי מצלמות
מודדים/ דיטקציה יועץ תקשורתיועצי מערכות מחשוב הנדסיות
אדריכליםיועצי איטוםפרורמטור לצרכי ציבור
אדריכלי נוףיועצי אקוסטיקהיועצים כלכליים
יועצי מבנה וקונסטרוקציהאגרונומים יועצי ביטוח
יועצי תנועה, כבישים- ניקוזיועצי קרינהיועצי עיר חכמה
יועצי/מתכנני מים, ביוב.הידרולוגמעבדות/ מכון התקנים
יועצי תאורה/ חשמלשילוטשמאים
יועץ מיזוג אויריועצי אלומיניוםיועצי מעליות
יועצי בטיחותיועצי רמזוריםיועצי גינון
יועצי נגישותיועצי מערכות גז וחימוםיועצי איכות הסביבה גם טיפול באסבסט
מנהלי פרויקטיםיועצים לבניה ירוקהיועץ משפטי- התמחות במכרזים רשויות מקומיות
יועץ משחקים ומתקני ספורטפיסול ועיצוב כיכרותאחר
עקבו אחרינו בפייסבוק
הצעות לשיפור

או לשלוח ישירות אל:
[email protected]