משכן אומנויות הבמה

מבנה מסוג – משכן לאומנויות הבמה, בעיר אופקים
המשכן עתיד לכלול כ- 300 מקומות ישיבה, ועתיד להתפרש על שטח מבונה של כ- 3,000 מ"ר.
המשכן עתיד להעשיר את חיי התרבות בעיר אופקים, בשים לב לקצב התפתחותה המהיר והמבורך.

גלריית הפרוייקט