מבנה מניב

ביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה תעשייה זעירה להשכרה ברחוב תוצרת הארץ במגרש 34/1, בתב"ע  23/בת/45, בעיר אופקים.
העבודה כוללת- עבודות בנייה, עפר, ניקוז כבישים, חשמל, גינון ותשתיות נוספות.

גלריית הפרוייקט