תחומי החברה

אופקים חדשים – החברה הכלכלית לפיתוח אופקים בע"מ, הינה תאגיד עירוני בבעלותה המלאה של עיריית אופקים.

החברה נוסדה בשנת 1997, ובשנת 2014 חודשה פעילותה. מיני אז, פועלת החברה באופן שוטף, רציף ורחב היקף לרווחת תושבי העיר אופקים.

החברה מהווה הזרוע הביצועית של עיריית אופקים לביצוע פרויקטים שונים ומגוונים מסוג בינוי ופיתוח ובכלל זה – הקמה ופיתוח של תשתיות, הקמת שכונות מגורים חדשות, הקמת אזורי תעשייה, הקמת מבני ציבור לרבות בתי ספר, גני ילדים, מעונות, מתנ"סים, מרכזי ספורט ועוד, שדרוג דרכים ושכונות מגורים קיימות.
בנוסף, מסייעת החברה לעיריית אופקים בהפעלת קאנטרי קלאב אופקים.

החברה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם עיריית אופקים ומול גורמים ומשרדים ממשלתיים, בין היתר, למימון הפרויקטים שמוציאה החברה אל הפועל.

בין הפרויקטים המשמעותיים והנבחרים שביצעה החברה, ניתן למנות את הפרויקט להקמת קרית ממשלה, משכן לאומנויות הבמה, מבנה מניב המשמש בית לתעשייה זעירה, בית הספר למקצועות הרכבת מבית רכבת ישראל, גשר עילי להולכי רגל ורוכבי אופניים המחבר בין שכונת "אפיקי נחל" לבין מצודת פטיש המרהיבה.

החברה פעלה וממשיכה לפעול לפיתוחן והקמתן של שכונות מגורים חדשות כדוגמת שכונת "הפארק", שכונת "חורשת נוח", שכונת "אפיקי נחל", וכן לפיתוחם והקמתם של אזורי תעשייה חדשים כדוגמת אזור תעשייה "שקד" ואזור תעשייה "נוח".

החברה רואה בפיתוחה של העיר אופקים ערך עליון, בדגש על איכות וביצוע ברמת טיב מעולה, לרווחת תושבי העיר אופקים, קהילת העסקים הפועלת בעיר  ומבקרי העיר.

ביצוע ופיתוח פרויקטים

העשייה העיקרית של החברה הכלכלית הינה בתחום ניהול הפרויקטים של הרשות המקומית אופקים, רחבי היקף וקטנים כאחד. אנו מתכננים ומבצעים את העבודות על ידי קבלנים, פרויקטים מכל התחומים, לרבות : מוסדות חינוך, פיתוח שכונות ותשתיות, ספורט ופנאי, מוסדות דת, תחבורה, אתרים ושצ"פים, וניהול תב"עות.

פיתוח עסקי

כחלק מתכנית פיילוט ייחודית בארץ, אופקים נבחרה כאחת מ-5 ערים אשר משרדי הממשלה ומפע"ם מלווים אותה בתכנית אסטרטגית המחולקת ל-2 חלקים, תכנית אסטרטגית להבראת העירייה ובנוסף תכנית רב שנתית לפיתוח כלכלי שאותה מובילה החכ"ל. בתכנית הוצבו יעדים, מטרות וזמני פעולה על מנת לייצר נכסים מניבים לעירייה ולחברה הכלכלית, הון זה יושקע בחזרה לתושבים ובהמשך התפתחות העיר בשנים הבאות, את הפרויקטים ניתן לראות בדף הפרויקטים.

שיווק אזורי תעשיה

כחלק אינטגרלי מפיתוח העיר, החברה הכלכלית לפיתוח אופקים מקימה מנהלת אזורי תעשייה לעיר אופקים בשיתוף משרד הכלכלה. ייעוד המנהלת הינו ניהול אזור התעשייה מול היזמים הקיימים והפוטנציאלים, הרשות המקומית ומשרדי הממשלה, פירוט על כך בעמוד המנהלת.

ניהול כח אדם

בשנת 2016 הוחלט וקודם על ידי ראש העיר כי עובדי הניקיון שעובדים במסגרת חוזה קבלן, יקלטו תחת החברה הכלכלית, על מנת להבטיח העסקה הוגנת, ראויה ואיכותית, וכן גם שיפור ביכולת הניהול ואספקת השירותים אל מול העובדים ומוסדות החינוך בעיר.
לשם כך, החברה הכלכלית נרשמה בפנקס הקבלנים כחברת כוח אדם כמקובל במשרד הכלכלה.

עקבו אחרינו בפייסבוק
הצעות לשיפור

או לשלוח ישירות אל:
[email protected]