מספר מכרז

מועד הפרסום

להגשה עד

הבהרה אחרונה

ועדת מכרזים

הזוכה

מכרז פומבי מספר 51/2023 – לבחירת ספק/ים לצורך ביצוע עבודות גידור ושילוט באתרי בניה ציבוריים, ברחי העיר אופקים

מספר מכרז:

51/2023

מועד פרסום:

16/11/2023

להגשה עד:

07/12/2023

הבהרה אחרונה:

22/11/2023

ועדת מכרזים:

10/12/2023

הזוכה:

תחום

מספר מכרז

מועד הפרסום

להגשה עד

הבהרה אחרונה

מכרז פומבי מספר 51/2023 – לבחירת ספק/ים לצורך ביצוע עבודות גידור ושילוט באתרי בניה ציבוריים, ברחי העיר אופקים

מספר מכרז:

51/2023

מועד פרסום:

16/11/2023

להגשה עד:

07/12/2023

הבהרה אחרונה:

22/11/2023

ועדת מכרזים:

10/12/2023

הזוכה: