מספר מכרז

מועד הפרסום

להגשה עד

הבהרה אחרונה

ועדת מכרזים

הזוכה

מכרז פומבי מספר 05/2024 – לביצוע עבודות בניה, הקמה ופיתוח של מעון יום בשכונת "הפארק" (מגרש 1121), בעיר אופקים

מספר מכרז:

05/2024

מועד פרסום:

25/01/2024

להגשה עד:

15/02/2024

הבהרה אחרונה:

01/02/2024

ועדת מכרזים:

18/02/2024

הזוכה:

מכרז פומבי מספר 01/2024 – לאספקת והתקנת ציוד וריהוט עבור בית ספר "מורשת ישורון", שכונת רמת שקד (מגרש 915), אופקים

מספר מכרז:

01/2024

מועד פרסום:

04/01/2024

להגשה עד:

25/01/2024

הבהרה אחרונה:

21/01/2024

ועדת מכרזים:

28/01/2024

הזוכה:

מכרז פומבי מספר 60/2023 – לביצוע עבודות בניה, הקמה ופיתוח של מעון יום בשכונת "הפארק" (מגרש 1121), בעיר אופקים

מספר מכרז:

60/2023

מועד פרסום:

31/12/2023

להגשה עד:

25/01/2024

הבהרה אחרונה:

17/01/2024

ועדת מכרזים:

28/01/2024

הזוכה:

מכרז פומבי מספר 52/2023 – לביצוע עבודות בניה, הקמה ופיתוח של מעון יום בשכונת "חורשת נוח" (מגרש 902), בעיר אופקים

מספר מכרז:

52/2023

מועד פרסום:

21/12/2023

להגשה עד:

11/01/2024

הבהרה אחרונה:

ועדת מכרזים:

14/01/2024

הזוכה:

קמר אברהם

מכרז פומבי מספר 49/2023 – לביצוע עבודות בניה, הקמה ופיתוח של בית – כנסת בשכונת "חורשת נוח" (מגרש 905), בעיר אופקים

מספר מכרז:

49/2023

מועד פרסום:

05/12/2023

להגשה עד:

28/12/2023

הבהרה אחרונה:

13/12/2023

ועדת מכרזים:

31/12/2023

הזוכה:

מכרז פומבי מספר 51/2023 – לבחירת ספק/ים לצורך ביצוע עבודות גידור ושילוט באתרי בניה ציבוריים, ברחי העיר אופקים

מספר מכרז:

51/2023

מועד פרסום:

16/11/2023

להגשה עד:

07/12/2023

הבהרה אחרונה:

30/11/2023

ועדת מכרזים:

10/12/2023

הזוכה:

שילוט העיר בע"מ

הרינו לעדכן לאור המצב הביטחוני -משרדי החכ"ל סגורים לקבלת קהל ויינתן מענה בדוא"ל!! שנדע ימים שקטים וטובים יותר

מספר מכרז:

מועד פרסום:

08/10/2023

להגשה עד:

הבהרה אחרונה:

ועדת מכרזים:

הזוכה:

הרינו לעדכנכם את המועדים בהם משרדי החכ"ל יהיו סגורים – בחגי תשרי התשפ"ג (ראש השנה כיפור וחג סוכות)

מספר מכרז:

מועד פרסום:

13/09/2023

להגשה עד:

הבהרה אחרונה:

ועדת מכרזים:

הזוכה:

מכרז פומבי מספר 15/2023 – לבחירת חברות המספקות שירותי ניהול/פיקוח/ניהול וליווי תכנון, עבור פרויקטים הנדסיים בתחום הבינוי, הפיתוח והתשתיות ברחבי העיר אופקים

מספר מכרז:

15/2023

מועד פרסום:

08/09/2023

להגשה עד:

09/11/2023

הבהרה אחרונה:

12/11/2023

ועדת מכרזים:

12/11/2023

הזוכה:

1. שניר הנדסה ניהול פרויקטים בע"מ; 2. א.א הנדסה (אינג' א. אידל); 3. גלרוס אחזקות בע"מ; 4. ג.ש.אבן היסוד חברה להנדסה בע"מ

מכרז פומבי מספר 13/2023 – לביצוע עבודות בניה, הקמה ופיתוח של מעון יום בשכונת "הפארק" (מגרש 1121), בעיר אופקים

מספר מכרז:

13/2023

מועד פרסום:

21/08/2023

להגשה עד:

28/12/2023

הבהרה אחרונה:

21/12/2023

ועדת מכרזים:

31/12/2023

הזוכה:

יצא במכרז חדש 60/2023