מספר מכרז

מועד פרסום

להגשה עד

הבהרה אחרונה

ועדת מכרזים

הזוכה

תחום

מספר מכרז

להגשה עד

מועד פרסום

הבהרה אחרונה

מכרז כ"א פומבי 50/2023 – דרוש/ה: סמנכ"ל/ית הנדסה

תחום

50/2023

מספר מכרז:

23/10/2023

מועד פרסום:

03/12/2023

להגשה עד:

הבהרה אחרונה:

10/12/2023

הבהרה אחרונה: