מספר מכרז

מועד פרסום

להגשה עד

הבהרה אחרונה

ועדת מכרזים

הזוכה

תחום

מספר מכרז

להגשה עד

מועד פרסום

הבהרה אחרונה

קול קורא מספר01 לשנת 2024- לצורך איתור מועמדות לתפקיד דירקטורית כנציגת עירייה מקרב הציבור בתאגיד העירוני

תחום

קול קורא 01 לשנת 2024

מספר מכרז:

08/05/2024

מועד פרסום:

06/06/2024

להגשה עד:

הבהרה אחרונה:

הבהרה אחרונה: