הדירקטוריון

איציק יצחק דנינו

יו"ר הדירקטוריון ראש עיריית אופקים

חברי הדירקטוריון

יורם נחמן

חבר/ה דירקטוריון יו"ר וועדת מכרזים מנכ"ל עיריית אופקים

סול דהן

חבר/ה דירקטוריון

גדעון סבגי

חבר/ה דירקטוריון יו"ר וועדת ביקורת

אברהם בן ציון דייטש

חבר/ה דירקטוריון מ"מ יו"ר וועדת מכרזים סגן ראש העיר

יאיר דהן

חבר/ה דירקטוריון חבר/ה בוועדת מכרזים גזבר עיריית אופקים

יעל שגב

חבר/ה דירקטוריון

אבשלום מיכאל קפון

חבר/ה דירקטוריון חבר/ה בוועדת מכרזים מהנדס עיריית אופקים

אסתר אטלי

חבר/ה דירקטוריון

נורית בן זקן

חבר/ה דירקטוריון

גרמן בעזוב

חבר/ה דירקטוריון

יועצים חיצוניים

גיא עטר

רו"ח מבקר

---

ביקורת פנים