בעלי תפקידים

שם העובד/ת אגף / מחלקה תפקידטלפון דוא"ל
מר ניסים אבידן, עו"דהנהלהמנכ"ל  08-9928129[email protected]
הגב' בתיה שחרמנהלת לשכת מנכ"ל08-9928561[email protected]
הגב' מורן בל, עו"ד מחלקה משפטית והתקשרויות סמנכ"ל התקשרויות וייעוץ משפטי08-9928481[email protected]
הגב' תמר קולצ'ה, עו"דמחלקה משפטית 08-9928715[email protected]
הגב' מוריה כהןמנהלת התקשרויות ומכרזים08-9928593[email protected]
הגב' לילך פרייםמנהלת פרויקטים ואדמנסטרציה 08-9928558[email protected]
הגב' עינת בוכריס, רו"חמחלקת כספים סמנכ"ל כספים08-9928597[email protected]
הגב' חן דנינומנהלת חשבונות08-9928518[email protected]
הגב' צפנת יהודהמנהלת חשבונות08-9928136[email protected]
מר ישראל רווחמנהל בקרה תקציבית 08-9928419[email protected]
הגב' שירה אוחיוןמנהלת אדמיניסטרציה, ערבויות ומערכתרמדור073-3699713[email protected]
מר בוריס דוידוב, אינג'מחלקת הנדסה מהנדס החברה 08-9928117[email protected]
הגב' ורד בן סימוןמנהלת אדמנסטרציה ומנהלת כ"א08-9928135[email protected]
מר ניר נחמנימנהל פרויקטים08-9928584[email protected]
מר רותם מלכה מנהל פרויקטים08-9928598[email protected]
הגב' אושרת זוהרמנהלת פרויקטים08-9928596[email protected]
הגב' רעות שיטריתמנהלת פרויקטים08-9928104[email protected]
הגב' ספיר בן-ארמוןמנהלת פרויקטים08-9928714[email protected]
הגב' ליאת לוימנהלת פרויקטים08-9928426[email protected]
מר אילן חוריאגפים ומחלקות נוספים מנהל אזורי תעשייה08-9928425[email protected]
מר רענן פרץמנהל שוק עירוני  [email protected]
מר אלי מלכה מנהל קאנטרי08-6699944[email protected]
עקבו אחרינו בפייסבוק
הצעות לשיפור

או לשלוח ישירות אל:
[email protected]