החברה הכלכלית לפיתוח אופקים

כותרת אלמנט

לורם איפסום דולור סיט אמט קונסקטורר

כותרת אלמנט

לורם איפסום דולור סיט אמט קונסקטורר

כותרת אלמנט

לורם איפסום דולור סיט אמט קונסקטורר

כותרת אלמנט

לורם איפסום דולור סיט אמט קונסקטורר

החברה הכלכלית לפיתוח אופקים (חכ"ל אופקים) הוקמה במטרה להיות הזרוע הביצועית הגמישה והיעילה של העירייה, בפיתוח והקמת מבני ציבור, יזמות עסקיות, גינות ציבוריות ופרויקטים נוספים.

פרויקטים

החברה, מתוקף תפקידה כזרוע הביצועית של עיריית אופקים בביצוע פרויקטי בניה ופיתוח, מתרכזת בביצוע פרויקטים שונים ומגוונים.

החברה מלווה את הפרויקט החל משלב התכנון, עבור בהשגת מקורות מימון לביצועו, עריכת מכרז לבחירת ואיתור קבלן מבצע, ניהול הפרויקט ופיקוח מלא על הביצוע, עד להשלמת הפרויקט ומסירתו לעירייה.

מכרזים

החברה הינה תאגיד עירוני ומתוך כך מתנהלת באופן המשלב את הוראות הדין החלות על רשויות מקומיות לעניין מכרזים והתקשרויות, עם הוראות הדין החלות על חברה פרטית.

על מנת להתעדכן בכלל המכרזים הפעילים שמפרסמת החברה לצורך איתור קבלנים ונותני שירותים שונים, מומלץ להיכנס אל לשונית המכרזים באתר ולהתעדכן באופן תדיר.

פרויקטים אחרונים

מבנה מניב

ביצוע עבודות בניה והקמה של מבנה תעשייה זעירה להשכרה ברחוב תוצרת הארץ במגרש 34/1, בתב"ע  23/בת/45, בעיר אופקים.העבודה כוללת- עבודות בנייה, עפר, ניקוז כבישים, חשמל,

לצפיה בפרוייקט »

קריית הממשלה

בכוונת עיריית אופקים להקים מבנה מסחרי וציבורי וכן שטח ציבורי נרחב ופתוח לרווחת התושבים.המבנה המסחרי והציבורי משלב מתחמי משרדים וקומת מסעדות להשכרה ע"י גופים פרטיים

לצפיה בפרוייקט »

השירותים שלנו

ביצוע ופיתוח פרויקטים

העשייה העיקרית של החברה הכלכלית הינה בתחום ניהול הפרויקטים של הרשות המקומית אופקים, רחבי היקף וקטנים כאחד. אנו מתכננים ומבצעים את העבודות על ידי קבלנים, פרויקטים מכל התחומים, לרבות : מוסדות חינוך, פיתוח שכונות ותשתיות, ספורט ופנאי, מוסדות דת, תחבורה, אתרים ושצ"פים, וניהול תב"עות.

שיווק אזורי תעשיה

כחלק אינטגרלי מפיתוח העיר, החברה הכלכלית לפיתוח אופקים מקימה מנהלת אזורי תעשייה לעיר אופקים בשיתוף משרד הכלכלה. ייעוד המנהלת הינו ניהול אזור התעשייה מול היזמים הקיימים והפוטנציאלים, הרשות המקומית ומשרדי הממשלה, פירוט על כך בעמוד המנהלת.

פיתוח עסקי

כחלק מתכנית פיילוט ייחודית בארץ, אופקים נבחרה כאחת מ-5 ערים אשר משרדי הממשלה ומפע"ם מלווים אותה בתכנית אסטרטגית המחולקת ל-2 חלקים, תכנית אסטרטגית להבראת העירייה ובנוסף תכנית רב שנתית לפיתוח כלכלי שאותה מובילה החכ"ל. בתכנית הוצבו יעדים, מטרות וזמני פעולה על מנת לייצר נכסים מניבים לעירייה ולחברה הכלכלית, הון זה יושקע בחזרה לתושבים ובהמשך התפתחות העיר בשנים הבאות, את הפרויקטים ניתן לראות בדף הפרויקטים.

ניהול כח אדם

בשנת 2016 הוחלט וקודם על ידי ראש העיר כי עובדי הניקיון שעובדים במסגרת חוזה קבלן, יקלטו תחת החברה הכלכלית, על מנת להבטיח העסקה הוגנת, ראויה ואיכותית, וכן גם שיפור ביכולת הניהול ואספקת השירותים אל מול העובדים ומוסדות החינוך בעיר. לשם כך, החברה הכלכלית נרשמה בפנקס הקבלנים כחברת כוח אדם כמקובל במשרד הכלכלה.